Naudojimosi salygos

Šių naudojimosi sąlygų nuostatos taikomos įmonei Aurea Holding, UAB (Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 112029651) priklausančiam interneto tinklalapiui http://aukso-kaina.lt (toliau – “tinklalapis”).

Prisijungdami prie šio tinklalapio ir ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šiame tinklalapyje, Jūs sutinkate būti susaistytas šių naudojimosi sąlygų.

Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

Šiame tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos laikome patikimais. Aurea Holding, UAB neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šį tinklalapį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti šiame tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. Aurea Holding, UAB taip pat neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu pirkti arba parduoti investicinį auksą, sidabrą, finansinį instrumentą ar paslaugą, arba bet kokio investicinio aukso gamintojo, kalyklos, pardavėjo, supirkėjo, paslaugų teikėjo rekomendacija.

Atsakomybės ribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus. Aurea Holding, UAB neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. Aurea Holding, UAB neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi šiuo tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei Aurea Holding, UAB žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

Jokia šiame tinklalapyje pateikiama informacija negali būti traktuojama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinį auksą, sidabrą, monetas, luitus, numizmatiką, vertybinius popierius, išvestinius finansinius instrumentus, bet kokį kitą turtą arba naudotis tam tikrų bankų, imonių, organizacijų paslaugomis. Investuotojai, pirkėjai ar pardavėjai sprendimus turėtų priimti patys, nepriklausomai nuo pateiktos informacijos, nuomonių, vertinimų ar patarimų.

Aurea Holding, UAB atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės, dėl patirtų finansinių ar moralinių svetainės lankytojų nuostolių, patirtų naudojantis šio tinklalapio turiniu. Tinklalapio lankytojai asmeniškai atsako už bet kokius padarinius, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl to, jog vadovavosi šiame tinklalpyje pateikiama informacija

Tinklalapyje gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius. Aurea Holding, UAB neatsako už tokiuose tinklapiuose pateiktą informaciją, jos turinį ir vykdomą veiklą, net jeigu lankytojas patenka į šiuos tinklalapius per šiame tinklalapyje esančias nuorodas. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir Aurea Holding, UAB neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Visos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius paprastai atidaromos atskirame lange.

Aurea Holding, UAB pasilieka teisę bet kada ir iš anksto nepranešusi keisti šio tinklalapio turinį bei neatsako už vėluojantį informacijos atnaujinimą.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Aurea Holding, UAB išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į šį tinklalapį. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai Aurea Holding, UAB suteikia raštišką leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis.

Visą šiame tinklalapyje esančią informaciją be Aurea Holding, UAB sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. “cookie”) – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį tinklalapio serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską, kad šis interneto tinklalapis atsimintų vartotojo kompiuterį. Šią informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojatės šiuo tinklalapiu, Jūsų kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, apibendrinti demografiniai duomenys ir, jei Jūs atvykote į šį tinklalapį iš trečiosios šalies tinklalapio, – atitinkamo puslapio URL nuoroda.

Slapukų naudojimas palengvina naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Galimi slapukų tipai – būtinieji, naudojimasi tinklalapiu gerinantys, funkciniai, rinkodarą optimizuojantys slapukai.

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau Jūs bet kada galite ištrinti slapukus iš Jūsų kompiuterio standžiojo disko. Jūs taip pat galite savarankiškai užblokuoti slapukus, t.y. nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Tai gali sumažinti tinklalapio funkcionalumą, gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis siūlomomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio ir/ ar paslaugų Jums gali tapti nepasiekiama.

Daugiau informacijos rasite: http://www.allaboutcookies.org. Čia rasite išsamios informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus. Tam, kad pašalinti slapukus iš Jūsų mobiliojo telefono – turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo naudojimosi sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis naudojimosi sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.